MENU POLL-BALL
สมาชิก Poll-Ball
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
รหัสยืนยัน:
   

ไม่แพ้ 100000%    

ดุ้ยบวร์ก ทุกราคา 

 
Posted: arjun   เมื่อ [20/12/2015 18:07:13]   [อ่าน: 3219]   [ตอบ: 2]

 

คำตอบที่ 1    

ถ้าตัวแรกผ่าน รอบดึกมีอีกตัว นะคับ 

 
Posted: arjun   เมื่อ [20/12/2015 19:24:56]  

คำตอบที่ 2    

ตัวแรก กินครึ่งนะคับ 

02:00 เบลเยี่ยมจูปีเตอ รอง คอร์ไทจ์ +1.25 ไม่แพ้ 10000000%

 
Posted: arjun   เมื่อ [20/12/2015 21:25:25]